05.
ดาวน์โหลด
  หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว
  แผนที่
  ภาพยนตร์
Japanese English French Spanish Korean Simplified Chinese Traditional Chinese Thai
  หน้าแรก |  บทนำ  | ข้อมูลการท่องเที่ยว |  ที่พัก  | งานเทศกาลต่างๆ | ดาวน์โหลด | รูปภาพ (ไปหน้าภาษาอังกฤษ) |  ลิ้งค์    
หน้าแรก > เอกสารสำคัญ > หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว
หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว
 
ดาวน์โหลด
คู่มือการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
คู่มือการท่องเที่ยว
“Digging Deeper Into Kanazawa” Brochure
“Digging Deeper Into Kanazawa”
Brochure (ภาษาอังกฤษ)
Kanazawa Gourmet Guide
“Kanazawa Gourmet Guide”
(ภาษาอังกฤษ)
“Kanazawa Craft Tourism” Brochure
“Kanazawa Craft Tourism”
(ภาษาอังกฤษ)
"Kanazawa Traditional Arts & Crafts" Brochure (ภาษาอังกฤษ)
“Kanazawa Traditional Arts & Crafts”
Brochure (ภาษาอังกฤษ)
 
 
 
 
KANAZAWA
ติดต่อเรา : แผนที่เว็บไซต์  
Copyright 2019 Kanazawa City Tourism Association, All Right Reserved.
1-1 Kinoshinbo-machi Kanazawa, Ishikawa 920-0858 Japan   โทร: + 81-76-232-5555, แฟกซ์: + 81-76-232-1170