02.
ข้อมูลการท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
01 สวน Kenrokuen และรอบสวนปราสาท Kanazawa
02 บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi
03 บริเวณรอบสถานี Kanazawa, Musashigatsuji และ Owari-cho
04 บริเวณรอบ Higashiyama และ Utatsuyama
05 บริเวณรอบ No-machi, Tera-machi, Nodayama และ Kodatsuno
06 ชานเมือง Kanazawa
  ตัวอย่างแผนการเดินทาง Gokayama, Shirakawa-go, Takayama
  ดาวน์โหลดแผนที่
  การเดินทางใน Kanazawa
  รถโดยสารประจำทาง
สำหรับชมเมือง
Japanese English French Spanish Korean Simplified Chinese Traditional Chinese Thai
  หน้าแรก |  บทนำ  | ข้อมูลการท่องเที่ยว |  ที่พัก  | งานเทศกาลต่างๆ | ดาวน์โหลด | รูปภาพ (ไปหน้าภาษาอังกฤษ) |  ลิ้งค์    
หน้าแรก > ข้อมูลการท่องเที่ยว > สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
 
01 - สวน Kenrokuen และรอบสวนปราสาท Kanazawa
สวน Kenrokuen และรอบสวนปราสาท Kanazawa
 
02 - บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi
บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi
 
03 - บริเวณรอบสถานี Kanazawa, Musashigatsuji และ Owari-cho
บริเวณรอบสถานี Kanazawa, Musashigatsuji และ Owari-cho
 
04 - บริเวณรอบ Higashiyama และ Utatsuyama
บริเวณรอบ Higashiyama และ Utatsuyama
 
05 - บริเวณรอบ No-machi, Tera-machi, Nodayama และ Kodatsuno
Around No-machi, Tera-machi, Nodayama, and Kodatsuno
 
06 - ชานเมือง Kanazawa
Kanazawa Suburbs
 
kanazawa map
 
 
 
KANAZAWA
ติดต่อเรา : แผนที่เว็บไซต์  
Copyright 2019 Kanazawa City Tourism Association, All Right Reserved.
1-1 Kinoshinbo-machi Kanazawa, Ishikawa 920-0858 Japan   โทร: + 81-76-232-5555, แฟกซ์: + 81-76-232-1170