02.
ข้อมูลการท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
01 สวน Kenrokuen และรอบสวนปราสาท Kanazawa
02 บริเวณรอบ Korinbo, Kata-machi และ Naga-machi
03 บริเวณรอบสถานี Kanazawa, Musashigatsuji และ Owari-cho
04 บริเวณรอบ Higashiyama และ Utatsuyama
05 บริเวณรอบ No-machi, Tera-machi, Nodayama และ Kodatsuno
06 ชานเมือง Kanazawa
  ตัวอย่างแผนการเดินทาง Gokayama, Shirakawa-go, Takayama
  ดาวน์โหลดแผนที่
  การเดินทางใน Kanazawa
  รถโดยสารประจำทาง
สำหรับชมเมือง
Japanese English French Spanish Korean Simplified Chinese Traditional Chinese Thai
  หน้าแรก |  บทนำ  | ข้อมูลการท่องเที่ยว |  ที่พัก  | งานเทศกาลต่างๆ | ดาวน์โหลด | รูปภาพ (ไปหน้าภาษาอังกฤษ) |  ลิ้งค์    
หน้าแรก > ข้อมูลการท่องเที่ยว > ตัวอย่างแผนการเดินทาง Gokayama, Shirakawa-go, Takayama
ตัวอย่างแผนการเดินทาง Gokayama, Shirakawa-go, Takayama

แผนที่พื้นที่

คู่มือแนะนำการเข้าถึงพื้นที่

แนะนำพื้นที่

รถบัส
ตารางเวลา

รถไฟ & รถบัส
ตารางเวลา
(PDF)

ตัวอย่างแผนการการเดินทาง
(Hida Takayama)

ตัวอย่างแผนการการเดินทาง
(Gokayama/Shirakawa-go)

 แผนที่พื้นที่

แผนที่พื้นที่


   คู่มือแนะนำการเข้าถึงพื้นที่

คู่มือแนะนำการเข้าถึงพื้นท
 
Kanazawa Station and Bus Terminal Area Photos
 
 
 
KANAZAWA
ติดต่อเรา : แผนที่เว็บไซต์  
Copyright 2019 Kanazawa City Tourism Association, All Right Reserved.
1-1 Kinoshinbo-machi Kanazawa, Ishikawa 920-0858 Japan   โทร: + 81-76-232-5555, แฟกซ์: + 81-76-232-1170