08.
แผนที่เว็บไซต์
  แผนที่เว็บไซต์
Japanese English French Spanish Korean Simplified Chinese Traditional Chinese Thai
  หน้าแรก |  บทนำ  | ข้อมูลการท่องเที่ยว |  ที่พัก  | งานเทศกาลต่างๆ | ดาวน์โหลด | รูปภาพ (ไปหน้าภาษาอังกฤษ) |  ลิ้งค์    
หน้าแรก > แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์
 
  บทนำ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
งานหัตถกรรมพื้นเมือง
อาหาร
การเดินทาง
What's New
 
  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ตัวอย่างแผนการเดินทาง Gokayama, Shirakawa-go, Takayama
การเดินทางใน Kanazawa
รถโดยสารประจำทางสำหรับชมเมือง
 
  ที่พัก
ที่พักทั่วไป
ที่พักแบบบ่อน้ำร้อน
 
  งานเทศกาลต่างๆ
ปฏิทินงานเทศกาลประจำปีิ
ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูหนาว
  ดาวน์โหลด
หนังสือคู่มือการท่องเที่ยว
แผนที่
ภาพยนตร์
 
  รูปภาพ
(ไปหน้าภาษาอังกฤษ)
รูปภาพ
 
  ลิ้งค์
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สมุดหน้าเหลือง
 
 
   
 
 
 
KANAZAWA
ติดต่อเรา : แผนที่เว็บไซต์  
Copyright 2019 Kanazawa City Tourism Association, All Right Reserved.
1-1 Kinoshinbo-machi Kanazawa, Ishikawa 920-0858 Japan   โทร: + 81-76-232-5555, แฟกซ์: + 81-76-232-1170